U sklopu firme djeluje pogon s dvije potpuno nezavisne tehnološke linije za proizvodnju armature iz šipki i koluta. Prateći nove tehnologije i oslanjajući se na dugogodišnje iskustvo kvalifikovanih radnika u mogućnosti smo kvalitetno pratiti izgradnju najzahtjevnijih građevina te ispoštovati sve zahtjeve kupaca u zadanom roku.

Mašine za sječenje i savijanje omogućavaju izradu šipki, savijene armature i uzengija standardnih i vanstandardnih veličina, u zavisnosti od armaturnih planova ili nacrta naručioca. Šipke se obrađuju u prečnicima od 6-40 mm, a uzengije od 5-16mm.

Average Rating: 4.4 out of 5 based on 215 user reviews.