Armaturne mreže su standardni proizvod firme ARMAKO, a služe za armiranje raznih betonskih elemenata. Proizvode se uglavnom dvije vrste mreža i to:
• R mreže – žice su ukrštene u obliku pravougaonika, a nosiva je uzdužna žica
• Q mreže – žice su ukrštene u obliku kvadrata , a nosive su i uzdužne i poprečne žice,
a na zahtjev potrošača mogu se proizvoditi i druge, specijalne mreže.
Područje primjene je vrlo široko: u visokogradnji (temelji, zidovi, ploče, podovi, stubovi i dr.), u niskogradnji (putovi, mostovi, piste, tunelske obloge, potporni zidovi i dr.). Za proizvodnju zavarenih armaturnih mreža upotrebljava se orebrena čelična žica prečnika od 4 do 10 mm koja se dobiva od toplo valjane žice postupkom hladnog valjanja kojim se povećava njena zatezna čvrstoća(prikazano u tablici). Širina i dužina armaturnih mreža je standardna i to 6000 x 2150.

Armaturne mreže se prema standardu ISO EN 15630-1 izradjuju od hladno valjane orebrene žice, prečnika od 4 do 10 mm sa sledećim minimalnim mehaničkim osobinama:

Zatezna čvrstoća:

  • za prečnike žice od Ø 4 do Ø 6 Rm ≥ 515 N/ mm²
  • za prečnike žice od Ø 6 do Ø 10 Rm ≥ 525 N/ mm²

Gornja granica napona tečenja Reh ≥ 500 N/ mm²

Odnos zatezne čvrstoće i gornje granice napona tečenja Rm/Reh ≥1, 05

Procentualno totalno izduženje pri maksimalnoj sili Agt≥ 2.5 %


Average Rating: 4.9 out of 5 based on 231 user reviews.